ПТП

В случай, че сте пострадал от пътно-транспортно произшествие АКЗ предлага защита на интересите Ви в следната посока:

  • Посещение на мястото на ПТП ( често подценяван, този етап е от изключително значение за реализиране на правата Ви, тъй като тогава се създават първични документи – протокол за ПТП, протокол за оглед на местопроизшествие и пр., имащи съществена доказателствена тежест в съдебните дела )
  • Участие като частен обвинител в наказателното производство ( подпомагайки държавното обвнинение , следим за правилното установяване на фактическата обстановка и доказване на вината на виновния водач)
  • Изготвяне на експертна оценка на обезщетението, което Ви се дължи (съвместната ни работа с експерти – инженери и медици Ви позволява да знаете приблизителната сума,  която Ви се дължи в зависимост от характера на уврежданията – имуществени или неимуществени)
  • Представителство в процедурата по доброволно уреждане на спора ( практиката показва, че при правилно проведени преговори със Застрахователя пострадалият може да получи справедливо обезщетение, като в този случай се избягват съдебните разноски и продължителното водене на съдебни дела)
  • Процесуално представителство пред съда за за заплащане на застрахователно обезщетение ( макар и бавно и свързано с най-големи разходи, винаги води до максимално удовлетворяване на интереса на клиента )
  • Процесуално представителство пред съдебен изпълнител ( в интерес на нашите клиенти сме разработили методика за изключително бързо събиране на дължимите суми без излишно натоварване с допълнителни разходи)