Застрахователно право

Застрахователното право е основен приоритет на АКЗ още от създаването й. Следим отблизо всички тенденции на застрахователния пазар, познаваме отлично ключовите моменти в Общите условия на застрахователните договори. Притежаваме огромен опит в областта на застрахователните дела и можем да Ви бъдем полезни като:

  • изготвим експертна оценка на обезщетението, което Ви се дължи (съвместната ни работа с експерти – инженери Ви позволява да знаете приблизителната сума,  която Ви се дължи в зависимост от характера на уврежданията)
  • преценим основанията за отказ на застрахователя и дадем точна оценка на шансовете Ви да получите застрахователно обезщетение
  • анализираме тежестта на направени от Ваши страна нарушения на Общите условия и дали същите се отразяват на правото Ви да получите застрахователно обезщетение ( напр. забравен малък талон в автомобил, изгаряне на рамата на автомобил до степен на нечетливост, изработване на дубликатен ключ, несъставяне на Протокол за ПТП, неработеща алармена система и пр. )
  • Ви разясним условията по личните застраховки и подберем най-подходящата за Вас
  • организираме процедурата по доброволно уреждане на спора ( практиката показва, че при правилно проведени преговори със Застрахователя пострадалият може да получи справедливо обезщетение, като в този случай се избягват съдебните разноски и продължителното водене на съдебни дела)
  • да направим така, че отговорността Ви да отпадне или да бъде драстично намалена в случай, че Вие сте причинил вредата
  • да Ви представляваме пред съда по искове от и срещу Вас за заплащане на обезщетение