Монополно право

Енергоразпределителни дружества, мобилни оператори, ВиК, Топлофикация – общото между монополистите е, че безнаказано нарушават правата на потребителите и реализират приходите си не по нормалния път – чрез търговска печалба, а с нелоялни търговски практики и откровени измами. АКЗ осигурява защита на потребителите предимно с две цели: с възпитателна  за гражданите  и назидателна  за монополистите . При нас може да получите съдействие при:

  • коригиране на сметката Ви за електроенергия за изминал период
  • неоснователно преустановяване на захранването с електроенергия
  • претенциии от топлинни монополисти за заплащане на сметки за топлоенергия в помещения, в които няма отоплителни тръби
  • претенции на мобилни оператори за заплащане на сметки за разговори, които не сте провеждали
  • искове на ВиК за заплащане на сметки за консумирана вода
  • неравноправни клаузи при подписване на договори с мобилните оператори
  • отказ за сервизно обслужване на техника в рамките на гаранционния срок
  • всякакви други злоупотреби с монополно положение
  • процесуално представителство пред Комисията за защита на потребителя и пред съда