Абонаментно обслужване

Абонаментното правно обслужване е доказано във времето като най-подходящата правна форма за предоставяне на юридически услуги на малкия и среден бизнес. Финансовите преимущества на тази услуга са безспорни – на търговеца не се налага да наема юрист на постоянен трудов договор, като в същото време не мисли за съпътстващите разходи – за осигуровки, транспорт, командировки и пр. В практиката често търговецът няма постоянен обем от казуси, които да оправдаят назначаването на юрисконсулт, а когато изведнъж правните проблеми се натрупат, се налага бърз и невинаги задълбочен избор на адвокат. От друга страна, абонаментно правно обслужване освен, че пести пари, изгражда постепенна връзка на доверие и сигурност между търговец и адвокат.  АКЗ заедно с асоциираните към нас счетоводни фирми предлага:

комплексно правно – счетоводно обслужване ( поверявате ни „цялата грижа за документите“ като по този начин се съсредоточавате върху чисто управленските и бизнес решения)

  • фиксирана месечна цена на услугата;
  • бърза реакция, обслужване с предимство и конфиденциалност
  • участие на адвокат при срещи и преговори с бизнес партньори
  • решения, съобразени с индивидуалните особености на дейността на търговеца ( продължителното правно обслужване ни позволява да сме трайно запознати с бизнеса Ви, целите и проблемите Ви, което води до даване на комплексни стратегически решения, а не работа „на парче“)