Данни за контакт

Адрес: гр. Варна, ул. „Радецки“, №13, ет. 2

адв. Светослав Йорданов
Телефон: 0888 265 819
Email: svetyordanov@mail.bg

адв. Златозар Йорданов
Телефон: 0886 849 771
Email: zlatozaryordanov@gmail.com

Свържете се с нас